Carless Reef

Carless Reef Hurgháda


Slavný pro velké množství potápěčů, přátelských mořských úhořů. Mořský život je zde nesmírně bohatý. Očekávejte pozorování tuňáků, žraloků a dalších.

Dive Site Details

Místo k potápění u nádherného neposkvrněného útesu

Carless Reef, také mistakingly označované jako Carelesův útes, je asi jednu hodinu severovýchodně od Hurghády.  Vynořuje se z hlubin Rudého moře jakoby přicházel z ničeho.  Skládá se ze dvou velkých vrcholků obklopených krásnými korálovými zahradními plošinami kde se hemží mořská fauna.

Kolem hlavního útesu se hloubka pohybuje od 12 metrů do 17 metrů, případně téměř svisle klesá na 20 až 25 metrů.

V tomto místě se povětrnostní podmínky velmi často mění, což je způsobeno extrémně exponovanou polohou, též se zde nachází málo ochraných míst.  Proud může být náročný, takže je zapotřebí nějaké zkušenosti. Proudy nepochází jen ze severu a to může být čas od času velmi nepředvídatelné.

Ergs nenabízejí ochranu před mořem a nedostatek slušných kotviští přispěl k popularitě Carless, protože potápěči se sem nemohou dostat každý den a je pro ně vzácností.

Jak je řečeno, Carless Reef je náhorní plošina, která jakoby se vynořila z propasti, svažující se směrem k východu, který se vrhá přímo do prázdnoty. Tento útes zajišťuje různé plány pro potápění. Můžete začít od kotviště a prozkoumat bohatý mořský život. Je obývan zahradou korálů až na vrcholky.

Další volba je od severu ergů, která projíždí podél východního útesu a končí jako skála kolem korálové zahrady  na menším jižním vrcholu.

Slavný útes Carless Reef je velice rozsáhlý kontingent pro potápěče a  přátelské morské úhoře. Chcete-li to říci romanticky, je snadné choreografovat místní živočichy pro potřeby fotografů a kameramanů.

Zdá se, že toto místo je proplétáno téměř se všemi druhy živočichů. Na náhorní plošině byste mohli sledovat bílé skvrny, želvy a na severu útes obývají tzv. bannerfish. Můžete sledovat velká uskupení tuňáků, obrovské trevally atd.

Zdá se, že každý organismus v potravním řetězci je zde zastoupen v hojné formě. Proudy stále přinášení novou a novou potravu.To co Vám Carless Reef nabízí, je vše od nudibranchů až po tuňáky a žraloky. No, můžete se dokonce setkat s tzv. kladivkami.

Egypt Divers

Be more than just another diver when you join EgyptDivers!

Image Spinner

Please Wait...